Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB Bad nặng – 26.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB của a.Hoàng – 0978019218. Ổ cứng lúc nhận lúc không. Không truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị Bad nặng. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 25/9 đã phục hồi dữ liệu thành công. 

A Hoàng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB Bad nặng – 26.9
Rate this post

Comments

comments