Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB cháy mạch, lỗi cơ – 22.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22.6.2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB của a.Lũy –  . Theo mô tả của a.Lũy thì ổ cứng không nhận và mạch có vấn đề. Sau khi nghe mô tả tình trạng ổ cứng, chungs tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị cháy mạch, đồng thời lỗi cơ. Vì khách hàng ở Bắc Ninh nên mong muốn lấy lại dữ liệu trong ngày nên ký thuật ưu tiên cứu dữ liệu ngay. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ dữ liệu khách yêu cầu đã được lấy lại và bàn giao để khách về Bắc Ninh.

seagate 160GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB cháy mạch, lỗi cơ – 22.6
Rate this post

Comments

comments