Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB không nhận – 20.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng của a.Khánh – 0987123209. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 20/7 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

A Khánh

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB không nhận – 20.7
Rate this post

Comments

comments