Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 320GB ( S2W24TTQ) bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Cuumayitnh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 320GB có S/N : S2W24TTQ của a.Quân – 0965748666. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng nhận chập chờn, treo và chậm, Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị Bad sector. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày, toàn bộ dư liệu đã được phục hồi thành công và bàn giao trả khách hàng.

A Quân

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 320GB ( S2W24TTQ) bad sector.
Rate this post

Comments

comments