Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB format ổ D – 15.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB của a.Kiệt – 0962922622. Ổ cứng bị format mất dữ liệu ổ D. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong ngày. Chiều cùng ngày đã lấy lại dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Kiệt

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB format ổ D – 15.10
Rate this post

Comments

comments