Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB gộp ổ – 23/2

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/2/3016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500Gb của a.Việt (0902292269). Ổ cứng do thao tác lỗi dẫn đến gộp ổ, mất phân vùng. Kĩ thuật đã cứu dữ liệu trong ngày.

ọp ổ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB gộp ổ – 23/2
Rate this post

Comments

comments