Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng cho a.Tuyên ( Thái Nguyên). Ổ cứng bật lên không nhận. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 23/1/2016 toàn bộ dữ liệu đã được lấy lại và bàn giao về cho khách hàng.

seagate 160GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB không nhận
Rate this post

Comments

comments