Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate, lỗi đầu đọc và lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/11/2015, khôi phục dữ liệu ổ cứng cho a. Hà (0989684966): ổ cứng seagate 500GB, lỗi cơ và lỗi đầu đọc.

A Hà                             

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate, lỗi đầu đọc và lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments