Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate250GB hỏng đầu từ – 22.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/3/2016 cuumaytinh tiêp nhận một bưu phầm được chuyển ra từ Huế. Bên trong là 1 HDD seagate 250GB, được gửi đến trogn tình trạng không nhận. Kĩ thuật kiểm tra, xác định ổ bị hỏng đầu từ. Chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 23/3 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và gửi vào trả khách hàng.

cuu-du-lieu-o-cung-seagate250-223

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate250GB hỏng đầu từ – 22.3
Rate this post

Comments

comments