Ngày 3/5/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB của a.Quang – 0166700374. Ổ cứng lúc nhận lúc không, treo liên tục và không thể copy được dữ liệu. Qua kiểm tra, xác định ổ bị bad sector. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 4/5 đã lấy đủ dữ liệu khách yêu cầu.

toshiba 1t 2.5