khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba lỗi cơ cho a.Minh

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 9/10/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Minh (0945120485). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A-Minh

khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba lỗi cơ cho a.Minh
Rate this post

Comments

comments