Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB không nhận – 24.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate Box của chị Thắng – 0989861975.Theo mô tả của chị Thắng thì ổ cứng hôm trước vẫn hoạt động nhưng ngày hôm sau khi bật máy lên thì ổ không nhận. Chị có nhờ 1 đơn vị máy tính qua kiểm tra và họ kết luận ổ cứng hỏng. Bên trong ổ chứa nhiều dữ liệu quan trọng nên chị đến cuumaytinh với mong muốn phục hồi lại dữ liệu trong ổ cứng hỏng. Sau khi nghe mô tả tình trạng ổ, chúng tôi tiến hành kiểm tra và cứu dữ liệu. Sau 1 ngày, đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

a TRình

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB không nhận – 24.6
Rate this post

Comments

comments