Tổng hợp một số trường hợp khách hàng tiêu biểu khôi phục dữ liệu ổ cứng thành công tuần 03/05/2022

Anh Chinh – 0985xxx567. Ổ cứng Hitachi dung lượng 500GB có S/N: 50GSB6 của anh Chinh trong tình trạng không nhận trong máy tính. Tiến hành kiểm tra, kỹ thuật xác định ổ cứng lỗi đầu đọc và ngay sau đó đã bắt tay luôn vào xử lý ổ cho khách.

Anh Huy – 0865192258. Ổ cứng WD dung lượng 320GB có S/N: WMAV2M213921 của anh Huy trong tình trạng không nhận. Kĩ thuật tiến hành kiểm tra và sau đó bắt tay vào xử lý luôn ổ cho khách.

lay du lieu o cung Hitachi 500GB loi dau doc 17.05.2022
lay du lieu o cung WD 320gb khong nhan 17.05.2022

Cứu dữ liệu ổ cứng ngày 18/05/2022

Anh Phong – 0911xxx169. Ổ cứng SSD Vaseky dung lượng 128GB có S/N: 1907J0035877P của anh Phong trong tình trạng không nhận. Sau khi tiến hành kiểm tra sơ bộ, kỹ thuật xác định ổ lỗi chip và sau đó bắt tay xử lý ổ cho khách.

Anh Phương – 0833xxx461. Ổ cứng Toshiba dung lượng 1TB có S/N: 96INTYKFTQ7D của anh Phương trong tình trạng vẫn nhận nhưng không truy xuất được dữ liệu. Kĩ thuật kiểm tra, xác định ổ bị bad và sau đó tiến hành xử lý ổ cho khách, bàn giao trả dữ liệu sau 1 ngày.

Cuu du lieu o cung SSD Vaseky 128GB khong nhan 18.05.2022
Cuu du lieu o cung Toshiba 1TB bad 18.05.2022

Phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 19/05/2022.

Anh Lịch – 0973200592. Ổ cứng Seagate dung lượng 500GB có S/N: Z993K7L7 của anh Lịch trong tình trạng không nhận. Tiến hành kiểm tra, kĩ thuật xác định ổ cứng lỗi đầu đọc và ngay sau đó bắt tay luôn vào khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách.

Anh Phúc Anh – 0919896891. Ổ cứng WD dung lượng 3TB có S/N: WCC4N6XKYLET của anh Phúc Anh trong tình trạng mất định dạng. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành xử lý luôn ổ cho khách.

Phuc hoi du lieu o cung Seagate 500GB loi dau doc 19.05.2022
Phuc hoi du lieu o cung WD 3TB mat dinh dang 19.05.2022

Khôi phục dữ liệu ổ cứng ngày 20/05/2022.

Anh Dũng – 0944xxx666. Ổ cứng Seagate dung lượng 250GB có S/N: Z3TKTJ22 của anh Dũng trong tình trạng vẫn nhận nhưng không truy xuất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật xác định ổ cứng bị bad. Nắm rõ tình trạng kĩ thuật tiến hành xử lý và bàn giao dữ liệu sau 1 ngày.

Khoi phuc du lieu o cung Seagate 250GB bad 20.05.2022

Lấy dữ liệu ổ cứng ngày 21/05/2022.

Anh Bình – 0984xxx225. Ổ cứng WD dung lượng 320GB có S/N: WX51E32CN809 của anh Bình trong tình trạng format nhầm mất dữ liệu. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra sơ bộ và ngay sau đó đã bắt tay luôn vào xử lý ổ cho khách.

Lay du lieu o cung WD 320GB format nham 21.05.2022

Cứu dữ liệu ổ cứng ngày 23/05/2022.

Anh Trung – 0975xxx571. Ổ cứng Toshiba dung lượng 1TB có S/N: 18NANEBMSL1F của anh Trung trong tình trạng không nhận trong máy tính. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra sơ bộ và ngay sau đó bắt tay luôn vào khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách.

Cuu du lieu o cung Toshiba 1TB khong nhan 23.05.2022

Trung tâm khôi phục dữ liệu Bách Khoa – Cuumaytinh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ !!