Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB format mất dữ liệu – 6.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB của a.Tuyến – 0903207428. Ổ cứng bị format mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày, đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

cuu-du-lieu-hdd-wd-2.5

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB format mất dữ liệu – 6.10
Rate this post

Comments

comments