Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 160GB chết cơ – 4.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 160GB của anh Huấn – 01667420352. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị chết cơ. Kỹ thuật đã cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 4/8 đã lấy lại dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

A Huấn

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 160GB chết cơ – 4.8
Rate this post

Comments

comments