Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 160GB không nhận – 2.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 160Gb của a.Mãi – 0936338347. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao trả khách sau hơn 1 ngày.

a Mãi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 160GB không nhận – 2.8
Rate this post

Comments

comments