Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 160GB lỗi cơ- 2/2

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 160GB của anh Hoàng (098610016). Ổ cứng không nhận do lỗi cơ. Kĩ thuật cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 2/2/ toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

WD 320gb 3.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 160GB lỗi cơ- 2/2
Rate this post

Comments

comments