Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi đầu từ- 19/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB cho chị Tươi ( HẢi Dương). ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong ngày. Chiều cùng ngày đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng

WD 320gb 3.5

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi đầu từ- 19/1
Rate this post

Comments

comments