Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi cơ – 18.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB của bạn Khánh – 01679814142. Ổ cứng vẫn vẫn còn bảo hành, đang hoạt động bình thường thì chập điện dẫn đến ổ cứng không nhận. Sau khi nghe bạn Khánh mô tả tình trạng ổ cứng, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ bị lỗi cơ. Kỹ thuật đã cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 18/7 phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Bạn Khánh

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi cơ – 18.7
Rate this post

Comments

comments