Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi đầu đọc – 19.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng WD 1TB của a.Sơn – 0916978897. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 19/10 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

A Sơn

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi đầu đọc – 19.10
Rate this post

Comments

comments