Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB mất phân vùng-27/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB của bạn Hòa (0938543886). Ổ cứng mất phân vùng dữ liệu. Kĩ thuật đã phục hồi dữ liệu và bàn giao trả khách hàng ngay trong ngày.

A Tuấn

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB mất phân vùng-27/1
Rate this post

Comments

comments