Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB không nhận – 13.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB của a,Tuấn – 0936826636. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 13/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng

Tuâbs

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB không nhận – 13.9
Rate this post

Comments

comments