Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB bó cơ – 10.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng WD 320GB của a.Quang – 0904881624. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, không quay. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị bó cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 10/9 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Quang

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB bó cơ – 10.9
Rate this post

Comments

comments