Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB bó cơ – 16.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB của a.Cường – 0913359047. Ổ cứng của a.Cường bị rơi dẫn đến không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị bó cơ. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ sau 1 ngày. Ngày 16/6 toàn bộ dữ liệu vừa lấy lại được bàn giao trả khách hàng.

A Cường

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB bó cơ – 16.6
Rate this post

Comments

comments