Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB hỏng đầu từ – 26.5

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/5/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB của chị Hương – 0936096298. Ổ cứng đươc mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng đã bị hỏng đầu từ. Chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu. Sau 2 ngày, đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

chị HƯơng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB hỏng đầu từ – 26.5
Rate this post

Comments

comments