Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB Bad – 6.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/8/2016 cumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB của a.Diện – 01653058644. Ổ cứng vẫn nhận nhưng treo và không copy được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad nặng, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 6/8 đã phục hồi dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

wd 500gb 3.5

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB Bad – 6.8
Rate this post

Comments

comments