Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB format mất dữ liệu – 12.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/9/2016 cuumaytinh n tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng của a.Vinh – 0965151636. Ổ cứng western 500GB được mang đến trong tình trạng format mất hết dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay tỏng ngày. Cuối ngày, đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng

Vinh

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB format mất dữ liệu – 12.9
Rate this post

Comments

comments