Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB lỗi phân vùng

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/2/2016 cuumaytinh tiếp  nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu western 500GB của A Bình (090485880). Ổ cứng bị lỗi phân vùng. Kĩ thuật đã cứu dữ liệu ngay trong ngày 

a huy wd 500

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB lỗi phân vùng
Rate this post

Comments

comments