Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 640GB lỗi đầu từ – 4.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/07/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 640GB của bạn Vương – 0971017933. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ. Khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 4/7 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

e Vương

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 640GB lỗi đầu từ – 4.7
Rate this post

Comments

comments