Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 750GB mất dữ liệu – 2/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 2/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng western 750GB của a.Tiên (0902179426). Ổ cứng mất dữ liệu do format nhầm. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu và bàn giao ngay trong ngày.

a Tiên

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 750GB mất dữ liệu – 2/3
Rate this post

Comments

comments