Khôi phục dữ liệu ổ cứng western bad sector- 22/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/1./2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu cho a.Phong ( Quảng Nam). Ổ cứng western 500GB không truy cập được vào dữ liệu, máy treo. Kĩ thuật kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector, tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 22/1 toàn bộ dữ liệu đã được lấy lại và gửi trả khách hàng.

khoi-phuc-du-lieu-ô-cung-samsung

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western bad sector- 22/1
Rate this post

Comments

comments