Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western Boox, format mất dữ liệu.

Cường Mạnh

• Ngày 24/10/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Tú (0965142234). ổ cứng Western Boox, dung lượng 500GB. Tình trạng: format mất dữ liệu.

A Tú

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western Boox, format mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments