Khôi phục dữ liệu ổ cứng western Box 1,5TB lỗi đầu từ – 17.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu của chú Bình – 0903422555. Ổ cứng western 1.5TB không nhận. sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ. Chúng tôi đã tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 17/6 đã lấy lại dữ liệu khách yêu cầu và bàn giao trả khách hàng.

chú Bình

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western Box 1,5TB lỗi đầu từ – 17.6
Rate this post

Comments

comments