Khôi phục dữ liệu ổ cứng western Box 500GB lỗi cơ – 8.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng WD Box 500GB của a.Khánh – 0934313669. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 8/9 đã phục hồi dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

A Khánh1

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western Box 500GB lỗi cơ – 8.9
Rate this post

Comments

comments