Khôi phục dữ liệu ổ cứng western hỏng đầu từ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/1/2016, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB của chị Phương (0996285419). Ổ cứng qua kiểm tra, xác định hỏng đầu từ. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 13/1/2015, đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng

E Ngọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western hỏng đầu từ
Rate this post

Comments

comments