Khôi phục dữ liệu ổ cứng western không nhận, ngày 14/11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/11/2015, khôi phục dữ liệu ổ cứng cho Khách hàng ( 0904827887). Ổ cứng western 320GB, không nhận ổ cứng.

cuu-du-lieu-hdd-wd-2.5

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western không nhận, ngày 14/11
Rate this post

Comments

comments