Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western lỗi cơ cho a. Pháp

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 02/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Pháp (097849808). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 500GB. Tình trạng: ổ cứng kêu lạch cạch. Sau khi kết luận ỏ cứng bị lỗi cơ, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ổ cứng và sau 1 ngày dữ liệu được khôi phục hoàn toàn.

A-Pháp-700x525

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western lỗi cơ cho a. Pháp
Rate this post

Comments

comments