Khôi phục dữ liệu ổ cưnngs Hitachi 320GB gộp ổ – 10/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB của chị Ly – 0913694389. Ổ cứng cài WIn lỗi dẫn đến gộp ổ. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong ngày. Chiều cùng ngày đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Chị LKY

Khôi phục dữ liệu ổ cưnngs Hitachi 320GB gộp ổ – 10/3
Rate this post

Comments

comments