Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ, yêu cầu format – 19.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu thẻ nhớ Transend 32GB của bạn Duy – 0976489995. thẻ nhớ yêu cầu format dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu và bàn giao trả khách ngay trong ngày.

car

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ, yêu cầu format – 19.10
Rate this post

Comments

comments