Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB, viruss mã hóa dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/12/2015, chị Sáng (01649597402) đến trung tâm mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng samssung 160GB. Ổ cứng bị viruss mã hóa,mất dữ liệu. Sau 2 ngày, kĩ thuật đẫ lấy lại dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng. Ngày 17/12, bàn giao dữ liệu

ss 160

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB, viruss mã hóa dữ liệu
Rate this post

Comments

comments