Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB, không nhận _ 25/11.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/11/2015, chị Dung (0966421259) mang đến trung tâm 1 ổ cứng seagate 500GB, yêu cầu cứu dữ liệu. Ổ cứng không nhận , bên trong chứa rất nhiều dữ liệu kế toán nhiều năm liền. Sau khi kiểm tra, xác đinh ổ cứng bị lỗi BSY_ lỗi đặc trưng của dòng ổ seagate, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu ngay. Sau 1 ngày xử lý, dữ liệu đã được phục hồi hoàn toàn. Ngày 25/11, dữ liệu dược bàn giao trả khách hàng.

Chị DUng 1

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB, không nhận _ 25/11.
Rate this post

Comments

comments