Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/12/2015, cuumaytinh nhận bưu phẩm từ Huế của khách hàng (0905517006). Bên trong là ổ cứng western 250GB với yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng đó. Kiểm tra xácđinh ổ cứng bị Bad, tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. DDeemns ngày 19/12 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng. Ngày 21/12, chuyển dữ liệu trả khách.

Huế

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB bad
Rate this post

Comments

comments