• Ngày 10/11/2015  Tiếp nhận Yêu cầu khách hàng là chị Hiền . Chị Hiền là kế  toán một công ty lớn. Toàn bộ dữ liệu gần 10 năm được lưu hết trong máy, bao gồm cả phần mềm kế toán và các file office . Chị có kể lại  Ngày 31/10/2015 Chị lên mạng để cập nhật phần mềm HTKKT không hiểu đã lick nhầm vào đường link nào mà đến 15h chiều toàn bộ dữ liệu hoàn toàn không thể mở được .

Trường hợp của chị Hiền thì các file không bị đổi đuôi thành ccc nhưng file không mở được trong các thư mục xuất hiện các file lạ như: HELP_DECRYPT.HTML, HELP_DECRYPT.TXT, HELP_DECRYPT.PNG.

Chị yêu cầu được cuumaytinh xử lý .

Sau khi kiểm tra các thông tin và mã key virut cung cấp. Khôi phục thành công dữ liệu mã hóa virut đòi tiền chuộc Cryptowall Chị Hiền

12231621_10153154554563021_412132121_n

Chị Hiền kiểm tra dữ liệu sau khi giải mã

Video Khôi phục dữ liệu mã hóa bởi virut Cryptowall chị Hiền.

 Hiện tại đã giải mã được 100% dữ liệu bị mã hóa bởi virut mã hóa đổi đuôi….Chi phí từ  200 – 500 USD. Cuumaytinh  Đã có rất nhiều khách hàng lấy được dữ liệu theo cách này . Tỷ lệ thành công là 100%.

Dịch vụ khôi phục dữ liệu bị virus mã hóa

Các khách hàng đã được khôi phục thành công 

Khách hàng bị mã hóa dữ liệu cần lấy lại liên hệ Mr Cường 0912600250.

Khách hàng cập nhật thông tại : https://www.facebook.com/khoiphucdulieuhdd