Kính Hiển vi Điện tử . Hỗ trợ việc xử lý mặt đĩa đầu từ phục hồi dữ liệu

Giá 3.500.000 VNĐ

Kết nối qua cổng usb hiển thị hình ảnh ra màn hình máy tính

Có sắn hàng

BH 3 Tháng.