Ngày 01/07/2014, cứu DL thành công cho a. Hiệp(0936…786). Loại ổ HDD 3.5 WD 2.0 TB. Tình trạng: Lỗi Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 01/07/2014, cứu DL thành công cho a. Hiệp(0936…786). Loại ổ HDD 3.5 WD 2.0 TB. Tình trạng: Lỗi Format.

Ngày 01/07/2014, cứu DL thành công cho a. Hiệp(0936…786). Loại ổ HDD 3.5 WD 2.0 TB. Tình trạng: Lỗi Format.
Rate this post

Comments

comments