Ngày 01/07/2014, cứu DL thành công cho a.Nam(0167…636). Loại thiết bị WD 250GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 01/07/2014, cứu DL thành công cho a.Nam(0167…636). Loại thiết bị WD 250GB. Tình trạng: không nhận.

Comments

comments