Ngày 01/07/2014, cứu DL thành công cho a. Hiệp(0936…786). Loại ổ: HDD 3,5 WD 2.0 TB. Tình trạng: Lỗi Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 01/07/2014, cứu DL thành công cho a. Hiệp(0936…786). Loại ổ: HDD 3,5 WD 2.0 TB. Tình trạng: Lỗi Format

Comments

comments