Ngày 01/08/2014, cứu DL thành công cho a. Cường( 0986…643). Loại thiết bị: HDD SamSung 80GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 01/08/2014, cứu DL thành công cho a. Cường( 0986…643). Loại thiết bị: HDD SamSung 80GB. Tình trạng: không nhận.

20140801_150707

Comments

comments