Ngày 01/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Đạt(0986505566). Loại thiết bị: Seagate 250TB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 01/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Đạt(0986505566). Loại thiết bị: Seagate 250TB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Đạt

Comments

comments