Ngày 01/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng (0904359279). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Cường Mạnh

Ngày 01/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng (0904359279). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng. Sau 1 ngày kĩ thuật đã phục hồi dữ liệu hoàn toàn cho khách hàng.

CH1

Ngày 01/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng (0904359279). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments